Informatie

Voor informatie over:

  • Algemene voorwaarden
  • Betalingsvoorwaarden
  • PDDB-Dyslexieprotocol
  • Procedure vergoede Dyslexie
  • Beroepscode voor Psychologen_NIP
  • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
  • Jeugdwet

neem contact op met de Praktijk.

Praktijk Neurortho-jeugd
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
tel: 040-2306842
info@neurortho-jeugd.nl