Klachten

Een klacht kunt u schriftelijk kenbaar maken.
Ik ga er van uit dat we door overleg tot een oplossing komen.
Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging NVO.

Praktijk Neurortho-jeugd
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
tel: 040-2306842
info@neurortho-jeugd.nl