Kosten

De kosten zijn gebaseerd op het totaal aantal minuten
(directe- en indirecte tijd) dat het onderzoekstraject omvat,
van aanmelding tot en met afsluiting. Hierin is inbegrepen: alle communicatie/overlegtijd, het bestuderen en verwerken van verzamelde informatie, onderzoeks/behandeltijd, verslaglegging, nazorg, evt. reistijd en administratie.
Als richtlijn hanteer ik de jaarlijks bepaalde NZA-tarieven:

Indien de kosten niet bij uw gemeente kunnen/mogen worden gedeclareerd, dan wordt de gespecificeerde factuur vóór het afrondend gesprek aan u toegestuurd. De betalingstermijn is 14 dagen; de factuur dient vóór de afronding van het traject, voldaan te zijn.

Praktijk Neurortho-jeugd
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
tel: 040-2306842
info@neurortho-jeugd.nl