Visie

Onze visie en overtuiging is dat ieder mens over mogelijkheden
beschikt om zijn levensloop zélf te sturen.

Wij kunnen en willen daarbij graag helpen, bijvoorbeeld door de oorzaak van problemen te verhelderen, een plan van aanpak voor te stellen en concrete ondersteuning te bieden. Verandering is en blijft echter afhankelijk van motivatie, inzet en vaak ook geduld en doorzettingsvermogen.

Wij zoeken actief mee naar ieders mogelijkheden en verduidelijken wat wel en niet van iemand verwacht mag worden. Niet alleen "wat niet goed gaat" heeft onze aandacht, maar juist ook "wat perspectief biedt".
De sterkere kanten gebruiken we in de advisering en hulpverlening om de zwakkere kant(en) te omzeilen of te compenseren.
Dit vergroot de kans op succes!

Praktijk Neurortho-jeugd
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
tel: 040-2306842
info@neurortho-jeugd.nl