Procedure

Intakefase
Er wordt relevante informatie verzameld, door middel van een gesprek met u en/of uw kind,gegevens van derden (bijv. school, arts), vragenlijsten en dossieronderzoek.
Vervolgens worden hypotheses opgesteld over de oorzaak/oplossing van de problemen en maak ik een behandelplan.

Onderzoeksfase
Afhankelijk van de hypotheses, bestaat het feitelijk onderzoek uit tests, toetsen, vragenlijsten, gesprekken en observaties. Ouders zijn niet aanwezig bij onderzoek van kinderen.
Gedurende het onderzoek wordt er gezorgd voor een prettige, ontspannen werksfeer.

Afrondingsfase

De onderzoeksresultaten en conclusie/advies worden in een verslag met scoreoverzicht gezet en in een gesprek toegelicht. Gezamenlijk wordt bekeken welke vervolgstappen gezet kunnen worden.
Wanneer alles duidelijk en naar tevredenheid is, wordt het definitieve verslag toegestuurd.

Praktijk Neurortho-jeugd
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
tel: 040-2306842
info@neurortho-jeugd.nl